Skip to content Skip to footer

Jak będą kształtowały się ceny energii elektrycznej i gazu w 2024r ?

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy na sprzedaż energii elektrycznej pięciu największym dystrybutorom energii (OSD): PGE, Tauron, Enea, Energa i Stoen Operator, oraz na sprzedaż gazu przez PGNiG Obrót Detaliczny i na dystrybucję tego paliwa przez Polską Spółkę Gazownictwa. Jak w 2024 roku będą kształtować się rachunki za prąd i gaz standardowego gospodarstwa domowego?

Ceny energii elektrycznej w 2024 roku Zatwierdzone taryfy na rok 2024 są niższe o 31,3% w porównaniu z 2023 rokiem (ceny spadną z 1076,7 zł do 739,3 zł), jednakże nie oznacza to automatycznie niższych rachunków za prąd. Dlaczego? Ponieważ taryfy zatwierdzone na 2023 rok nie zostały zastosowane do rozliczeń z odbiorcami. W 2023 roku ceny energii dla odbiorców indywidualnych były zamrożone. Po tym ustawowym zamrożeniu cen, odbiorcy indywidualni płacili 412 zł/MWh do ustalonego limitu. Jeśli gospodarstwo domowe zużywało więcej energii niż przysługujący mu limit w ciągu roku, za każdą dodatkową kilowatogodzinę płaciło zgodnie z cennikami na rok 2023 – tj. 693 zł/MWh. Limit roczny dla standardowego gospodarstwa domowego w 2023 roku wyniósł 3000 kWh, dla posiadaczy karty dużej rodziny 3600 kWh, a dla rodzin, w których są osoby z niepełnosprawnością – 4000 kWh. Po przekroczeniu tego progu, operator stosował cenę regularną. Dzięki tej ochronie, gospodarstwa domowe rozliczały się po niższej cenie.

Co z zamrożeniem cen w 2024 roku? Przyjęta przez Sejm ustawa zakłada przedłużenie do połowy 2024 roku maksymalnych cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie 412 zł za MWh netto (do obecnego poziomu limitu zużycia, pomniejszonego o 50%, ponieważ przepisy mają obowiązywać przez pół roku). Powyżej limitu, zachowana ma być stawka 693 zł za MWh jako cena maksymalna. Zamrożenie cen na pół roku oznacza, że od lipca rachunki za prąd zmienią się diametralnie. Ze stawki 412 zł za MWh cena skoczy do niemal 700 zł, co oznacza wzrost o prawie 70%!

Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził również taryfy pięciu największych dystrybutorów energii (OSD): PGE, Tauron, Enea, Energa i Stoen Operatora. Taryfy dystrybucyjne wzrosną w 2024 roku średnio o około 2,9% w porównaniu do średnich taryf z 2023 roku.

OSDZmiana średniej stawki w dystrybucji ogółemZmiana średniej stawki
w dystrybucji dla odbiorców w grupach G
Zmiana średniej ceny w obrocie
(u sprzedawców
z urzędu) dla odbiorców
w grupach G
ENEA Operator/ENEA1,4-1,59-29,6
ENERGA Operator/
ENERGA Obrót
3,91,78-34,5
PGE Dystrybucja/PGE Obrót3,33,31-29,6
Tauron Dystrybucja/
Tauron Sprzedaż
2,00,33-33,6
Stoen Operator6,84,28
Razem45,51,51

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził także taryfy dla sprzedawcy gazu PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD) oraz operatora systemu dystrybucyjnego – Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG).

Średnia podwyżka stawki opłaty dystrybucyjnej sięgnęła 5% w porównaniu do 2023 roku.

Stawki opłaty dystrybucyjnej w taryfach PSG będą kształtować się następująco:

Dla grupy taryfowej W-1.1 średnia stawka opłaty dystrybucyjnej w nowej taryfie wyniesie 126,69 zł/MWh wobec 120,46 zł/MWh z 2023 roku. Oznacza to uśredniony wzrost stawki o 5,17%.

Dla grupy W-2.1 średnia stawka opłaty dystrybucyjnej w taryfie na 2024 rok wyniesie 67,86 zł/MWh, wobec 64,9 zł/MWh z 2023 roku. Uśredniony wzrost stawki dystrybucyjnej dla tej grupy taryfowej osiągnie zatem poziom 4,56%.

Dla grupy W-3.6 średnia stawka opłaty dystrybucyjnej w nowej taryfie wyniesie 65,23 zł/MWh wobec 62,3 zł/MWh z 2023 roku. Oznacza to wzrost średniej stawki o 4,75%.

Cena gazu w taryfie dla spółki PGNiG Obrót Detaliczny dla gospodarstw domowych i odbiorców uprawnionych spadła o 34% z poziomu 484,47 zł do 318,14 zł. Stawki opłat abonamentowych pozostały na niezmienionym poziomie i wynoszą 3,35 zł miesięcznie dla grupy taryfowej W-1.1, 5,49 zł dla grupy W-2.1 oraz 6,4 zł dla grupy W-3.6.

Czy to oznacza, że w 2024 roku zapłacimy mniej za prąd niż w 2023 roku? Niekoniecznie. Taryfy zatwierdzone na 2023 rok (czyli te, do których porównywane są obecne taryfy), nie były stosowane do rozliczeń z odbiorcami, ponieważ ceny zostały zamrożone na poziomie 200,17 zł/MWh.

Nowy rząd zamierza przedłużyć zamrożenie cen do końca czerwca 2024 roku na poziomie 200,17 zł za MWh. Po tym czasie, tj. od lipca, cena gazu może skoczyć z 200 zł do ponad 318 zł za 1 MWh.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, taryfy na sprzedaż gazu odbiorcom w gospodarstwach domowych będą zatwierdzane przez regulatora po raz ostatni na 2027 rok. Po tym czasie, sprzedawca będzie sam ustalał cenę, która nie będzie w żaden sposób ograniczana.

VAT na prąd i gaz

W ramach tarcz antyinflacyjnych, w 2022 roku rząd wprowadził obniżony VAT m.in. na energię elektryczną czy gaz. Czas obowiązywania tych przepisów minął już 31 grudnia 2022 roku. Powrót do pierwotnych stawek oznacza, że dla:

energii elektrycznej – VAT z 5% wrócił do 23%,

gazu – VAT z 0% wrócił do 23%.

Jak długo zamrożenie cen?

Tarcze antyinflacyjne i energetyczne mają rozłożyć w czasie wzrosty cen, by te nie były zbyt skokowe. Wiadomo, że „ochrona” będzie obowiązywała jeszcze