Skip to content Skip to footer

Pompa ciepła – pytania i odpowiedzi

Ogrzewanie domu i wody użytkowej przy użyciu ciepła z powietrza to jeden z najłatwiejszych i najtańszych sposobów. Dlatego też powietrzne pompy ciepła zyskują coraz większą popularność. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące instalacji i użytkowania pomp ciepła powietrze-woda. Dla kogo jest powietrzna pompa ciepła? Jeśli zależy Ci na komforcie i oszczędnościach, pompa…

Read More

Zakaz ogrzewania gazem w Polsce?

Unia Europejska stawia przed krajami członkowskimi coraz bardziej ambitne wyzwania w zakresie ochrony środowiska i walki ze zmianami klimatu. W grudniu 2023 roku doszło do porozumienia między Parlamentem Europejskim a Radą UE w sprawie znaczącej modyfikacji tzw. Dyrektywy budynkowej, dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków (EPBD ang. Energy Performance of Buildings Directive). Jej kluczowym elementem będzie całkowite…

Read More

Kaskada pomp ciepła – idealne rozwiązanie dla obiektów produkcyjno-magazynowych.

Współcześnie rośnie znaczenie efektywności energetycznej oraz ekologicznego podejścia do ogrzewania budynków. W przypadku obiektów produkcyjno-magazynowych, gdzie koszty eksploatacyjne i komfort pracy są kluczowe, istotne staje się wybór odpowiednich rozwiązań grzewczych. Niniejszy artykuł przedstawia innowacyjny system grzewczy oparty na kaskadzie pomp ciepła, który zapewnia obniżenie kosztów eksploatacyjnych, bezpieczeństwo energetyczne oraz łatwą obsługę. Wyzwania i cele nowego…

Read More

Programy wsparcia dla osób indywidualnych w 2023r w Województwie Śląskim

Program Czyste Powietrze Jest to jeden z głównych programów finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii, takich jak wymiana przestarzałego źródła ciepła na nowoczesne, ekologiczne, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, termomodernizacja. Od 3 stycznia 2023 roku weszła w życie nowa odsłona Programu uwzględniająca wyższe progi dochodowe, wyższe dofinansowanie czy urealnione koszty jednostkowe. Premiowane będzie przeprowadzenie kompleksowej…

Read More